Pellet Yakıtı Özellikleri

 

Diğer yakıtlara göre %40–45 daha tasarrufludur. Bu nedenle hem ekonomik ısınma yöntemi olarak hem de alternatif yakıt olarak tercih edilmektedir. Tamamen atık malzemeden üretildiği için ekonomiktir. Doğaya ve çevreye zararı yoktur. Tamamen ülkemizin kendi doğal kaynaklarından üretildiği için ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Pellet Sobası üreticileri aynı zamanda Pellet soba ve soba kazanları, Pellet kazanı, Pellet kat kaloriferleri de üretmektedir. Fiyat olarak ise çeşitli ısınma yöntemlerine göre daha ucuzdur. Pellet yakıt yanma sonucu oluşan enerjinin %95 oranında kullanımını sağlar, enerji kaybını ortadan kaldırır.

 

 

 

Kül oranı %0,5 - 1 gibi çok düşük bir oranda olup temiz ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu oran diğer yakıtlarda %10–50 arasında değişmektedir buda enerji kaybını arttırmaktadır. Pelletleme sayesinde yakıtın tamamen yanması sağlanmakta ve en yüksek verim alınmaktadır. Dilendiğinde otomatik dolum ve yakım uygulanabileceği için temiz ve rahat bir kullanım sunmaktadır. Aynı miktarda pelletlenmemiş odunla kıyaslandığında %300 enerji artışı sağlanmaktadır. Yanma sonucunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkmadığından zehirlenme tehlikesi yoktur.
Sağlıklı ve güvenlidir. 1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde olup 2 kg Pellet 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken üçte biri fiyat değerine eşittir. Sanayide de kullanılması halinde hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecek ve sanayide baca filtre sistemleri için harcanan büyük maliyetleri düşürecektir. Bu da üreticiye ekonomik anlamda yansıyacaktır.

 

 

KULLANIM ALANLARI

   
Konutlar
Fabrikalar
Oteller
Fırınlar
Pastaneler
Yurtlar
Hamamlar

 
Seralar
Mandıralar
Kümesler
Çamaşırhaneler
Restoranlar
Kamu Binaları
Çiftlikler

Enerjinin Kullanıldığı Her Alanda...

 

YETKILI DISTRIBUTORLERIMIZ