Pellet Nedir ?

Facebook Twitter

PELLET NEDİR ?
Pellet yakıtı; her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütülerek talaş tozu haline getirildikten sonra, yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması ile oluşturulan enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük yakıt parçacıklarına denir.

PELLET NASIL ÜRETİLİR ?
Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir.

Presten çıkan mamule soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya, çevreye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

PELLETİN ÖZELLİKLERİ ?
Silindirik bir forma sahiptir. Genellikle 6-10 mm çapında 20-30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir.
Odun pelleti yaklaşık % 7-12 arasında nem içerir. Nem oranı az olduğu için kalorisi yakacak oduna göre daha yüksektir.

Kalori değeri : 4500kcal/kg

Ahşap pellet temiz, karbondioksit üretmeyen, kullanışlı bir yakıt türüdür.
% 100 Doğal ve hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan yüksek basınç altında sıkıştırılan talaş ve odun yongasından üretilir.
Kimyasal katkı maddesi içermemesinden dolayı çevre kirliliğine sebep olmaz.
Isıtma sistemi olarak kullanılan katı yakıt alanını içeren tüm ürünlerde ; Soba, Şömine, Kalorifer Kazanları, Pellet Sobaları gibi ürünlerde kullanılabilmektedir.
Pellet Sobaları gibi ürünlerde kullanılabilmektedir.
Yanma süresi oduna göre daha uzundur.
Verimi yüksektir. % 90 (Kömürün verimi % 65)
Hava ihtiyacı kömürün % 20 ‘si kadardır.
Kül Oranı Max. Binde altıdır.
Cüruf oluşturmaz.
Bacalarda tıkanma yapmaz ve kesinlikle kurum bağlamaz.

PELLETİN AVANTAJLARI
- Hızla gelişen bir yakma sistemleri sanayisine sahip olmamız.
- Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.
- %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi. 
- Sürdürülebilir bir kaynak olması. 
- Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması. Kullanımı sonrasında atık miktarının çok az olması. 
- Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran daha az tehlikelidir. 
- Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması. 
- Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pellet yakma sistemleridir. 
- Odun pelletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine bir biyokütledir. 
- Odun pelletlerinin nakliyesi çok kolaydır.
- Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
- Ticari pellet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pellet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman artıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar. 
- Odun pellet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.
- Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pellet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur.
- Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi)
- Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.
- Kazan dairesi toz duman olmaz.
- Rediktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.
- Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahele gerektirmez.

 

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
Ülkemizin yılda yaklaşık 20 milyar dolar bütçesini yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta. Bu pellet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir, günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve insan sağlığı için en iyi yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin parasını dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır. Yıllık dışarıya yakıt için harcadığımız tutarın neredeyse %1 kadar bir yatırımla ülke ekonominse büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.